Förvärv av fastigheter vid Säve flygplats

2016-11-02

Serneke har per den 1 november 2016 förvärvat fastigheterna Nolvik 9:1 och Åseby 9:1, som ligger i direkt anslutning till Sernekes fastigheter på Säve flygplats, strax norr om Göteborg.

​Fastigheterna omfattar cirka 33 000 kvadratmeter markareal, varav 3 455 kvadratmeter är bebyggda med fullt uthyrd kontorsverksamhet med bland andra Sjöfartsverket, Svensk Pilotutbildning som hyresgäster samt hotell- och restaurangverksamhet och tillhörande parkeringsplatser. En av fastigheterna är en nybyggd parkeringsanläggning med totalt 720 parkeringsplatser. Förvärvet sker genom bolagsförvärv och det underliggande fastighetsvärdet uppgår sammanlagt till cirka 83 miljoner kronor.

Fastigheterna ligger i direkt anslutning till Sernekes befintliga fastigheter på Säve flygplats och blir ett väsentligt komplement i bolagets vision om att utveckla Säve flygplats till ett upplevelse­centrum och utvecklingsområde för motorrelaterad verksamhet.


För mer information, kontakta:

Anders Antonsson, Investerarrelationer
Tel: +46 709 994970
anders.antonsson@serneke.se 

Tomas Järund, Kommunikationschef
Tel: +46 704 455087
tomas.jarund@serneke.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2016, kl. 08:30 (CET).

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter över 3 miljarder kronor och mer än 800 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås.


Mer information om Serneke finns på www.serneke.group 

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden