NREP köper in sig i Sernekes Karlastaden

2016-06-29

NREP förvärvar, genom Nordic Strategies Fund II, 50 procent av Sernekes projekt Karlastaden i Göteborg. Förvärvet baseras på den kommande detaljplanen och görs med ett förväntat totalt underliggande byggrättsvärde om cirka 1,5 miljarder kronor. Serneke och NREP bildar för ändamålet ett hälftenägt joint venture-bolag som kommer utveckla bostäder och kommersiella fastigheter i den nya stadsdelen. 

Karlastaden kommer att bli en helt ny central stadsdel på Lindholmen i Göteborg. Stadsdelen ska inrymma 10 kvarter med ca 2 000 bostäder samt 70 000 m² kommersiell yta. Området kommer även ge plats för Nordens högsta bostadshus, Karlatornet. Serneke har fram till nu drivit projektet i egen regi men tar nu in NREP som strategisk partner.

– Vi är väldigt glada över att få med oss NREP som partner i förverkligandet av denna världsunika stadsdel. Att få in en aktiv och engagerad partner som bidrar med hög kompetens inom projektutveckling, finansiering och transaktioner är oerhört viktigt för genomförandet av detta projekt, säger Ola Serneke, VD Serneke Group.

- Vi ser mycket fram emot att tillsammans med Serneke utveckla en attraktiv ny stadsdel i Göteborgs innerstad. Vi ser stor potential i Karlastaden och samarbetet med Serneke som är en otroligt stark aktör i Västsverige, säger Rickard Svensson Dahlberg, Partner och CIO på NREP.

Beräknad byggstart är planerad till augusti 2017 och estimerat projektvärde är ca 10 miljarder över 5-6 år. Försäljningen av bostäderna i Karlatornet påbörjades i juni 2016.För mer information, kontakta:
Ola Serneke, VD, Serneke Group 
Tel: +46 706 - 24 39 90
ola.serneke@serneke.se

Michael Berglin, vice VD, Serneke Group
Tel: +46 738 - 10 18 17 
michael.berglin@serneke.se

Rickard Svensson-Dahlberg, Partner och CIO, NREP
Tel: +46 709 – 52 02 03
rickard.dahlberg@nrep.com


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning med cirka 800 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler.

NREP är ett ledande nordiskt kapitalförvaltningsbolag inriktat mot fastigheter med målsättningen att leverera den bästa riskjusterade avkastningen i branschen. För att nå målet arbetar NREP med värdeskapande och fokuserade investeringsstrategier samt med lokal förvaltning. NREP har hittills främst fokuserat på fastigheter inom modern logistik, handel, bostäder och self-storage. NREP etablerades 2005 och har sedan dess rest nio fonder och genomfört över 200 förvärv och utvecklingsprojekt inom Norden, varav 80 nu har avyttrats. Sedan etablering har NREP kontinuerligt överträffat relevanta benchmarks med en genomsnittlig årlig avkastning om +20% IRR. Bolaget förvaltar för närvarande fastigheter för ett värde av cirka 3 miljarder euro och blev nyligen utnämnt till ”most consistently outperforming manager” av Prequin. NREP ägs idag av elva partners och har drygt 70 anställda på fyra kontor i Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors och Oslo.

Nyheter

Börsmeddelanden