Ny ledning för en accelererad förändringstakt

2021-10-27

Serneke tar ytterligare ett viktigt steg i att bygga ett starkare bolag med fyra nya utnämningar till koncernledningen. Mikael Hultqvist tar över som VD Serneke Sverige medan tre nya roller tillkommer där Carole Lindmark tillträder rollen som kommunikationschef, Johanna Rutberg blir General Counsel och Kaia Eichler utses till hållbarhetschef. Förändringarna stärker ledarskapet i organisationen och skapar bättre förutsättningar för nästa steg i bolagets utveckling.

– Det känns positivt att förstärka ledningen med fyra nya kollegor med hög kompetens och bevisad förmåga att driva förändring. Vi avser nu accelerera tempot i vårt förändringsarbete för att stärka bolagets konkurrenskraft, säger Michael Berglin, VD Serneke Group.

Sernekes koncernledning kommer att arbeta nära verksamheten i det pågående arbetet mot en mer lönsam och stabil affär. Nya kompetenser stärker även förutsättningarna att leverera ett erbjudande som möter branschens och samhällets ökade utvecklingsbehov inom bland annat hållbarhet och digital transformation.

Den nya koncernledningen består av:

 • Michael Berglin, VD och koncernchef
 • Mikael Hultqvist, VD Serneke Sverige
 • Carole Lindmark, kommunikationschef
 • Johanna Rutberg, General Counsel
 • Kaia Eichler, hållbarhetschef
 • Ola Serneke, VD Serneke Invest
 • Anders Düring, CFO
 • Robin Gerum, affärsutvecklingschef
 • Jonas Fjellman, HR-chef

Samtliga förändringar gäller med omedelbar verkan. De nya medlemmarna tillträder sina roller snarast möjligt med beaktande av gällande uppsägningstider. Som en konsekvens av förändringarna lämnar Anders Arfvén tjänsten som VD Serneke Sverige, och Michael Berglin tar över positionen till dess att Mikael Hultqvist tillträder. Daniel Modéus kvarstår i koncernledningen till Johanna Rutberg tillträder positionen som General Counsel, därefter fortsätter Daniel Modéus sin tjänst som chefsjurist Serneke Sverige med ett förstärkt fokus på bolagets entreprenad- och fastighetsjuridik.

– Jag tackar Anders Arfvén för hans insatser för bolaget och önskar honom lycka till i framtiden. Vi ser alla fram emot att inom kort välkomna våra nya kollegor till ett spännande arbete med att lyfta Serneke till nästa nivå, säger Michael Berglin.

För CV och mer information om personerna i nya roller se www.serneke.se.

Johan Live

 • Kommunikationschef
 • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
 • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden