Nya datum för finansiella rapporter 2018

2017-12-18

Serneke meddelar följande nya datum för offentliggörande av finansiella rapporter under 2018:

  • 7 februari: Bokslutskommuniké 2017
  • 3 maj: Delårsrapport januari-mars 2018
  • 17 juli: Delårsrapport januari-juni 2018 (oförändrat)
  • 24 oktober: Delårsrapport januari-september 2018

Årsstämma hålls den 3 maj.


För mer information, kontakta:
Anders Düring, CFO
Tel: +46 712 97 61
anders.during@serneke.se


Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2017 kl. 08.00 CET.


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 5 miljarder kronor och cirka 1 000 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Uppsala, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.group  

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden