Nytt antal aktier och röster i Serneke Group AB

2017-04-28

Efter utbyte av konvertibler i Serneke Group AB (”Serneke”) under april 2017 har antalet aktier ökat med 6 500 B-aktier och antalet röster har ökat med 650.

Per den 28 april 2017 uppgår det totala antalet aktier i Serneke till 23 248 452, varav 5 360 000 A-aktier och 17 888 452 B-aktier. Det totala antalet röster i Serneke uppgår till 7 148 845,2. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 2 324 845,20 kronor.

För mer information, kontakta:

Tomas Järund, Kommunikationschef
Tel: +46 704 455087
tomas.jarund@serneke.se


Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017, klockan 08.00 (CET).

 

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på närmare 4 miljarder kronor och omkring 890 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke finns på www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden