Omvandling av aktier i Serneke Group

2022-10-31

Enligt Sernekes bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om ändringen.

Under oktober 2022 har på aktieägares begäran 330 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i Serneke uppgår därefter till 7 267 323.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 28 753 232, varav 4 880 000 aktier av serie A och 23 873 232 aktier av serie B.

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden