Omvandling av samtliga A-aktier till B-aktier

2022-11-09

Serneke Group AB har mottagit begäran från A-aktieägarna att omvandla samtliga aktier av serie A i Serneke till aktier av serie B, i enlighet med omvandlingsförbehållet i Sernekes bolagsordning.

Styrelsen har fattat beslut om att påbörja processen för omvandling av aktierna, som kommer att genomföras så snart som möjligt.

Efter omvandlingen kommer det inte finnas några A-aktier i bolaget. Det totala antalet aktier (28 753 232 aktier) påverkas inte men samtliga aktier kommer vara B-aktier. Aktie av serie A medför en (1) röst och aktie av serie B medför en tiondels (0,1) röst. Efter omvandlingen kommer därför det totala antalet röster att minska från 7 267 323 till 2 875 323.

 

Johan Live

  • Pressansvarig
  • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden