Platzer och SERNEKE utvecklar tillsammans Gamlestadens Resecentrum

2015-01-12

Platzer Fastigheter och SERNEKE har träffat avtal om att tillsammans i projektform utveckla Gamlestadens Resecentrum med en area om ca 17 000 kvm. Platzer förvärvar den blivande fastigheten för långsiktig förvaltning och SERNEKE kommer att ansvara för totalentreprenaden av byggnaden. Den totala projektkostnaden är beräknad till 450 miljoner kronor.

Som en del i det Västsvenska paketet ska stadsdelen Gamlestaden utvecklas och kommer omfatta bland annat resecentrum, kontor, bostäder och handel. Vad gäller resecentrum har Göteborgs stad ingått avtal om försäljning av mark och byggrätt om ca 17 000 kvm till byggbolaget SERNEKE.

Platzer ingår nu avtal med SERNEKE om att förvärva fastigheten och tillsammans kommer parterna att utveckla fastigheten och det blivande resecentrumet. Samarbetet innebär att Platzer står för ägande, uthyrning och förvaltning medan SERNEKE kommer ansvara för totalentreprenaden av byggnationen. Västtrafik har tecknat ett långsiktigt hyresavtal för delar av resecentrumet. Platzer driver nu arbetet med uthyrning av lokalerna vidare omgående. Byggnationen beräknas starta i början av 2016 och stå helt färdig under fjärde kvartalet 2017.

- Ett hårt arbete från såväl kommunen, Västtrafik som från oss på SERNEKE, har skapat detta spännande projekt, säger Ola Serneke VD på Serneke Group AB.

- Platzer är redan stora fastighetsägare i Gamlestaden och vi tror mycket på områdets utveckling. Resecentrumet kommer bli ett viktigt nav för hela området. Dessutom blir det en profilbyggnad med bästa läge i Gamlestaden som vi nu får möjlighet att förvärva och därigenom också vara med om att utveckla, säger P-G Persson, VD Platzer Fastigheter.

- Förvärvet stämmer väl överens med Platzers strategi att växa i Göteborgs tillväxtområden och knutpunkter samtidigt som det är en utvecklingsfastighet, fortsätter P-G Persson.


Kontakt:
Ola Serneke, Koncern VD SERNEKE Group, tfn: 0706-24 39 90
ola@serneke.se

P-G Persson, VD Platzer Fastigheter, tfn: 031-63 12 16
per-gunnar.persson@platzer.se

      
SERNEKE är en nytänkande och expansiv koncern verksam inom bygg, anläggning och projektutveckling. Under de senaste åren har SERNEKE varit ett av Sveriges snabbast växande företag, mycket tack vare engagerad personal. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och är idag den största privatägda byggkoncernen i Sverige.


SERNEKE har huvudkontor i Göteborg med lokalkontor längs hela västkusten och i Stockholm. Kunder är främst kommuner, kommunala och statliga bolag, industri-och handelsföretag samt fastighetsbolag.

Läs mer på www.serneke.se

mediapage/download

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden