Serneke anläggning bygger om vägsträcka i Skåne

2017-03-16

Serneke Anläggning har skrivit avtal med Trafikverket för en ombyggnad av väg 798 mellan Esarp och Genarp i Skåne. Projektet är värt cirka 28 miljoner kronor och kommer att inkluderas i orderingången under första kvartalet 2017. 

Den aktuella vägsträckan mellan Esarp och Genarp är 5,6 kilometer lång och idag väldigt smal. Detta leder till att tunga fordon måste sakta in eller stanna när de möts på vägen.

Genom att bredda och utföra förstärkningsarbeten på vägen höjs trafiksäkerheten och framkomligheten. Anläggningsarbetena omfattar även en höjning och sidoförflyttning av vägen samt armering av befintlig väg i tätorterna.

– Det skall bli spännande att följa det här projektet där vi valt en metod som fungerat framgångsrikt i liknande projekt. Projektet stärker vår närvaro i Skåne och det känns extra kul att återigen få göra ett projekt med Trafikverket, säger Fredrik Jonsson, VD på Serneke Anläggning.

Arbetena på väg 798 startar i början på april och beräknas vara slutförda i slutet av november 2017.


För mer information, kontakta:

Fredrik Jonsson, VD Serneke Anläggning
Tel: +46 736 001817
fredrik.jonsson@serneke.se

Johan Live, pressansvarig
Tel: +46 768 681137
johan.live@serneke.se


Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars kl 12.00 CET.

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på nära 4 miljarder kronor och omkring 890 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden