Serneke Anläggning bygger parkeringshus i Lerum

2015-12-22

Serneke Anläggning har fått i uppdrag av Lerums kommun att uppföra ett parkeringshus vid Stationsvägen i centrala Lerum. Med sin placering nära det planerade resecentrumet ska parkeringshuset underlätta för resenärer som åker kollektivt.  

I parkeringshuset ska resenärer som färdas med tåg eller buss från Lerum kunna parkera sin cykel eller bil. Via en anslutande bro ska resenärerna komma ut på tågperrongen eller ta sig till planerade intilliggande resecentrum. Lättillgängliga cykelparkeringar ska underlätta för Lerums invånare att välja cykeln istället för bilen till stationen.

– Det känns otroligt roligt att få vara med och förnya Lerums kommunikationsmöjligheter i ett större sammanhang. Lerum är en del av en expansiv Göteborgsregion som vi vill vara med och utveckla. Kommunens mål är att få fler människor att åka kollektivt vilket ligger helt i linje med våra miljömål, säger Fredrik Jonsson, VD Serneke Anläggning.

– Det här är en framtidssatsning på hållbart resande som Lerums kommun gör. Vi har som mål att bli Sveriges miljökommun år 2025. Med tätare turer för pendeltågen på västra stambanan och med ökande befolkning behöver Lerums kommun fler pendelparkeringsplatser, både för cyklar och bilar. Vi vill erbjuda invånarna en smidig lösning att resa kollektivt, säger Erik Seilinger, projektledare på Lerums kommun. 

Byggstart för parkeringshuset planeras till första kvartalet 2016 och det beräknas stå färdigt till våren 2017. Projektet är värt cirka 60 miljoner kronor. 
 

För mer information, kontakta:

Fredrik Jonsson, VD Serneke Anläggning
Tel: +46 736 001817
fredrik.jonsson@serneke.se

Ingrid Östhols, Investor Relations
Tel: +46 721 810867
ingrid.osthols@serneke.se

Erik Seilinger, Projektledare Lerums kommun
Tel: +46 708 251965
erik.seilinger@lerum.se


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning och projektutveckling med cirka 700 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler. 

Nyheter

Börsmeddelanden