Serneke Anläggning får uppdrag för Helsingborgs stad

2015-08-17

På Ångfärjetomten i Helsingborg har Serneke Anläggning fått i uppdrag att utföra ett projekt värt ca 25 miljoner. Uppdragsgivare är Helsingborgs stad som efter många års diskussioner nu fått klartecken att förbereda området för byggnation av bland annat en hotell-och kongressanläggning.

Vid Ångfärjestationen i Helsingborg ska kajerna byggas om och hamnbassängen fyllas på ett 1550 kvm stort område utmed Hamntorgets södra kaj. Här förbereds grundläggningen för Ångefärjestationens nya placering.

Projektet har tilldelats Serneke Anläggning som än en gång visat att de står sig väl bland de stora konkurrenterna på marknaden.

- Detta betyder jättemycket för oss i vår fortsatta expansion. Helsingborgs stad är en viktig kund och vi är otroligt nöjda och glada att få vara med och utveckla staden, säger Fredrik Jonsson, VD för Serneke Anläggning.

Projektet påbörjas i början av september och fortlöper till slutet av januari då det väntas stå klart. Då fortsätter istället arbetet med såväl bostäder som hotell-och kongressanläggning.

    
För mer information, kontakta:
Fredrik Jonsson, VD Serneke Anläggning, tfn: 073 - 600 18 17
fredrik.jonsson@serneke.se

    
Skissbild: Midroc

     
SERNEKE är en nytänkande och expansiv koncern verksam inom bygg, anläggning och projektutveckling. Under de senaste åren har SERNEKE varit ett av Sveriges snabbast växande företag, mycket tack vare engagerad personal. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och är idag den största privatägda byggkoncernen i Sverige.

SERNEKE har huvudkontor i Göteborg med lokalkontor längs hela västkusten och i Stockholm. Kunder är främst kommuner, kommunala och statliga bolag, industri-och handelsföretag samt fastighetsbolag.

Läs mer på www.serneke.se

mediapage/download

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden