Serneke Anläggning får uppdrag i stadsdelen Vega, Haninge

2017-04-27

Serneke Anläggning har idag tecknat avtal med Haninge kommun om anläggnings-entreprenad i den framväxande stadsdelen Vega. Kontraktet är värt omkring 42 miljoner kronor.

I Haninge kommuns norra del växer just nu en helt ny stadsdel fram med plats för 10 000 invånare. I stadsdelen Vega byggs 3 600 bostäder och de första invånarna är redan på plats.

Arbetena som Serneke Anläggning har fått i uppdrag att utföra ska ske i stadsdelens västra del som omfattas av detaljplan 4 (av totalt fem för området). Projektet består i att anlägga vägar samt ledningar för el, tele, fjärrvärme, vatten- och avlopp.

– Vi är väldigt glada för uppdraget i Haninge kommun! Det här är ett viktigt steg för Serneke Anläggnings vidare expansion i huvudstadsregionen, säger Fredrik Jonsson, VD för Serneke Anläggning.

– Vi ser fram emot ett gott samarbete i vår nya stadsdel Vega. Vi behöver bra infrastruktur för både boende och besökare, så det här är ett viktigt projekt nu när Vega fortsätter att utvecklas, säger  Alex Barsati, Projektledare för Vega  i Haninge kommun.

Anläggningsarbetena påbörjas omgående och projektet ska vara slutfört i augusti 2018.

Ordervärdet på omkring 42 miljoner kronor kommer att inkluderas i orderingången för andra kvartalet 2017.


För mer information, kontakta:

Fredrik Jonsson, VD Serneke Anläggning
Tel: +46 736 001817
fredrik.jonsson@serneke.se

Johan Live, pressansvarig
Tel: +46 768 681137
johan.live@serneke.se


Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april kl 14.00 CET.

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på närmare 4 miljarder kronor och omkring 890 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.


Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden