Serneke bygger 125 lägenheter åt HSB Göteborg

2017-11-24

Serneke har slutit ett entreprenadavtal med HSB om att bygga tio hus med sammanlagt 125 bostadsrättslägenheter vid Torpagatan i Björkekärr. Kontraktet är värt omkring 275 miljoner kronor. 

– Att få möjlighet att utveckla dessa spännande bostäder i en av de mest attraktiva delarna av Göteborg tillsammans med HSB är väldigt roligt. Vi har haft flera lyckosamma projekt ihop med HSB och vi ser fram emot att fortsätta på samma spår, säger Johan Sjöberg, arbetschef på Serneke Bygg.

De 125 bostadsrättslägenheter som HSB planerar att bygga har 2 - 5 rum och kök och är fördelade på tio låga hus. Deras låga höjd skapar en småskalighet som gör området väl anpassat till den omgivande naturmiljön.

– Detta är ett efterlängtat projekt bland HSB:s bosparande medlemmar. Husen kommer att klättra nedför backen och integreras med naturen, både i utformning och färgskalor. Vi på HSB är övertygade om att Torparterrassen kommer att få ett varmt mottagande, säger Ida Sundstedt, chef Nyproduktion på HSB Göteborg.

Serneke och HSB har nu undertecknat kontrakt om en totalentreprenad med en ordersumma om cirka 275 miljoner kronor. Ordersumman inkluderas i orderingången för fjärde kvartalet 2017.  Bygglov är beviljat och försäljning av lägenheterna pågår. Planerad byggstart är i början av december 2017. 

Brf Torpaterrassen ska enligt planen vara klart för inflyttning under tredje kvartalet 2020.


För mer information, kontakta:

Toni Hultberg, Regionchef Väst Serneke Bygg AB
Tel: +46 70 431 51 12 
toni.hultberg@serneke.se

Johan Sjöberg, arbetschef Serneke Bygg AB
Tel: +46 703 58 70 85
johan.sjoberg@serneke.se

Johan Live, pressansvarig
Tel: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se


Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2017 kl. 09.00 CET.

 

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 5 miljarder kronor och cirka 1 000 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.


Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.group 

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden