Serneke bygger 160 hyresrätter i Årsta

2017-11-17

Serneke har idag tecknat ett totalentreprenadsavtal med Stockholmshem gällande uppförandet av 160 bostäder i Årsta. Ordervärdet uppgår till omkring 330 miljoner kronor.

Projektet, som ligger inom fastigheterna Sävlången 2 och Idlången 3,ingår i det så kallade Årstastråket där Stockholms stad planerar att skapa cirka 3 000 nya bostäder för 7 500 invånare under en period av minst tio år i ett centralt och attraktivt läge med god tillgång till kollektivtrafik, rekreation och service.

Entreprenaden omfattar, förutom bostäder, även en förskola med fyra avdelningar, garage med 45 stycken p-platser under gårdsbjälklag och ett antal komplementbyggnader.

– Projektet är helt i linje med vår önskade projektportfölj där vi satsar mot allmännyttan och privata fastighetsbolag som själva förvaltar sina fastigheter under lång tid. Det känns riktigt kul att ännu en gång få förtroendet av Stockholmshem och att få vara delaktiga i att bygga bort bostadsbristen i Stockholm, säger Niklas Wirström, arbetschef på Serneke Bygg Öst.

Projektering startar i december 2017 och projektet sträcker sig till andra kvartalet 2021.

Ordervärdet på omkring 330 miljoner kronor kommer att ingå i orderingången för fjärde kvartalet 2017.

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden