Serneke bygger 195 lägenheter i Älvsjöstaden

2017-01-30

Serneke har tecknat avtal med Familjebostäder gällande ännu ett projekt i den nya stadsdelen Älvsjöstaden i Stockholm. Kontraktet omfattar bland annat nyproduktion av 195 lägenheter, där även ett LSS-boende ingår, och är värt omkring 310 miljoner kronor.

 Idag tecknade Serneke och Familjebostäder ett avtal om att bygga Kv12 inom fastigheten Sandaletten 1 i Älvsjöstaden, den nya stadsdel där det planeras för uppemot 1 600 bostäder. Utöver lägenheter och LSS-boende ska Serneke även bygga en lokal samt garage inom fastigheten.

Kv12 är det andra kvarteret som Familjebostäder sätter i produktion inom Älvsjöstaden och är en option i det tidigare tecknade avtalet med Serneke gällande Kabelverket Kv2 där Serneke bygger 133 lägenheter, lokaler och garage.

– Det här är ett bra exempel på en option som förfinats under systemhandlingsskedet och nu mynnar ut i ett bra avtal för båda parter. När vi får chansen att komma in i ett tidigt skede kan Sernekes produktionserfarenhet tas tillvara och vi har möjlighet att skapa mervärden för våra beställare. Kul att vi fått det förtroendet från Familjebostäder och att vårt mångåriga samarbete fortsätter, säger Daniel Åstenius, VD på Serneke Bygg.

– I en så omfattande investering som Älvsjöstaden är det bra att Familjebostäder med avtalet får en stabilitet i entreprenörsrelationen när Serneke nu går vidare och bygger även etapp två, säger Håkan Siggelin, avdelningschef Projektutveckling, AB Familjebostäder

Entreprenadkontraktet träder i kraft under förutsättning att genomförandebeslut fattas i kommunfullmäktige och projektering startar omgående. Byggstart beräknas till kvartal 1 2017 och Kv12 beräknas stå klart under fjärde kvartalet 2019.

Ordervärdet på omkring 310 miljoner kronor kommer att inkluderas i orderingången under första kvartalet 2017.


För mer information, kontakta:
Daniel Åstenius, VD Serneke Bygg
Tel: +46 70 813 79 82
daniel.astenius@serneke.se

Niklas Wirström, Arbetschef Serneke Bygg Öst
Tel: +46 70 379 68 81
niklas.wirstrom@serneke.se

Johan Live, pressansvarig
Tel: +46 768 681137
johan.live@serneke.se


Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari kl 13.30 CET.

 

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter över 3 miljarder kronor och mer än 800 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden