Serneke bygger 275 lägenheter i Arlöv

2017-09-14

Serneke Bygg har skrivit kontrakt med Magnolia Produktion AB om uppförande av 275 lägenheter i Arlöv. Kontraktet är värt omkring 266 miljoner kronor.

Totalentreprenaden omfattar byggnation av fem flerbostadshus i Arlöv, strax norr om Malmö med totalt 275 hyresrätter och en lokal för kommersiell uthyrning. Husen, som går under namnet Fasanen Burlöv, byggs i sex till sju våningar och i projektet ingår också anläggning av 188 markparkeringsplatser.

– Vi är glada för ytterligare ett stort bostadsprojekt i region Syd där Serneke nu sedan en tid är väletablerat och på stark frammarsch. Magnolia är en kund vi hittat riktigt bra samarbetsformer med på riksplanet och det är med stor glädje vi nu startar ytterligare ett projekt ihop, säger Daniel Åstenius, VD på Serneke Bygg.

 – En hörnsten i vår verksamhet är att värna om både långsiktiga relationer och socialt hållbar utveckling. I Serneke har vi hittat en stabil partner och vi ser nu fram emot att fortsätta utveckla vårt redan goda samarbete, säger Fredrik Lidjan, VD på Magnolia bostad.

Projektering startar omgående och planerad byggstart för projektet är direkt efter årsskiftet 2017/2018. Kontraktet villkoras av att bygglov blir beviljat och att Magnolias försäljningsprocess går enligt plan.

Bostäderna är planerade att stå klara före sommaren 2020.

Orderingången på omkring 266 miljoner inkluderas i orderingången för tredje kvartalet 2017.


För mer information, kontakta:

Daniel Åstenius, VD Serneke Bygg
Tel: +46 70 813 79 82
daniel.astenius@serneke.se

Rachad Azar, arbetschef Serneke Bygg
Tel: +46 70 990 49 32
rachad.azar@serneke.se    

Johan Live, pressansvarig
Tel: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2017 kl 17:00 CET.

 

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på nära 4 miljarder kronor och omkring 890 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden