Serneke bygger bostäder i Upplands Bro

2016-08-09

På uppdrag av AB Upplands-Brohus ska Serneke bygga Bro Prästgård omfattande 142 hyresrätter. Projektet har ett ordervärde om cirka 203 miljoner kronor och byggstart sker i september 2016. 

Bakgrunden till byggnationen är att befintliga hyreshus har inbyggda problem med radon. Fastighetsägaren AB Upplands-Brohus har beslutat att istället riva husen och bygga nya, ett uppdrag som tilldelats Serneke.

- Upplands-Brohus är en ny beställare för oss och det är alltid lika roligt med nya samarbeten. Vi ser fram emot att komma igång med det här projektet, säger Göran Viklund, arbetschef på Serneke.

Lägenheterna fördelas på nio punkthus i fyra våningar och en suterrängvåning. I samband med nybyggnationen ska förbindelsen mellan bebyggelsen och närliggande park- och grönområden förbättras, samtidigt som möjligheten till utsikt mot Mälaren tas tillvara.

Husen beräknas stå klara för inflyttning i oktober 2018.

 

För mer information, kontakta:

Göran Viklund, Arbetschef
Tel: +46 702 958851
goran.viklund@serneke.se

Tomas Järund, Kommunikationschef
Tel: +46 704 455087
tomas.jarund@serneke.se

Anders Antonsson, Investor Relations
Tel: +46 709 994970
anders.antonsson@rhr.se

 Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning med cirka 800 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler. 

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden