Serneke bygger Hälsans Hus i Kungshamn

2016-09-06

Serneke ska på uppdrag av Hemsö uppföra nya Hälsans Hus i Kungshamn. Projektet har ett ordervärde om cirka 42 miljoner kronor. 

Projektet inkluderar nybyggnation av lokaler för apotek, rehab, folktandvård, vårdcentral, ungdoms- och barnmorskemottagning samt tillhörande utemiljö och parkering. Nuvarande lokaler har länge varit i behov av en större renovering och beslut har tagits om att riva byggnaden för att uppföra ett nytt Hälsans Hus. Under tiden för byggnationen finns nuvarande verksamheter i tillfälliga lokaler.

- Projektet är en totalentreprenad men som alltid kommer detta projekt att drivas i tätt samarbete med vår beställare Hemsö och deras hyresgäster. Vår målsättning är att skapa ett gott samarbete och en bra anläggning som fungerar över tid, säger Christer Larsson, arbetschef på Serneke.

- Vi ser fram mot att i nära samarbete med Serneke och våra hyresgäster skapa bra vårdlokaler, säger Fredrik Alvarsson, projektutvecklingschef på Hemsö.

Byggstart sker genom ett första spadtag onsdagen den 7 september kl. 12:00. Hälsans Hus ska stå färdigt kring årsskiftet 2017/2018.
 

För mer information, kontakta:

Christer Larsson Arbetschef
Tel: +46 735 459743
christer.larsson@serneke.se

Tomas Järund, Kommunikationschef
Tel: +46 704 455087
tomas.jarund@serneke.se

Anders Antonsson, Investor Relations
Tel: +46 709 994970
anders.antonsson@serneke.se

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning med cirka 800 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler. 

Nyheter

Börsmeddelanden