SERNEKE bygger i Oceanhamnen

2015-03-03

Under hösten 2014 gick Helsingborgs Stad ut med en markanvisningstävling för det havsnära området Oceanhamnen i Helsingborg. Nu har vinnarna offentliggjorts och det står klart att SERNEKE fått en marktilldelning i Helsingborgs mest fantastiska läge.

Oceanhamnen i centrala Helsingborg ingår i stadsutvecklingsprojektet H+ och är ett av flera områden som kommer att genomgå omfattande utveckling. När Helsingborgs stad i höstas gick ut med en markanvisning för området lämnade SERNEKE, tillsammans med Helsingborgsbaserade Jais Arkitekter och Arkitektlaget, in ett bidrag som nu valts ut till en av vinnarna.
- Det är jättekul, speciellt med tanke på att detta projekt liknar det vi håller på att utveckla på Karlavagnsplatsen i Göteborg, en levande blandstad med närhet till vattnet, säger Ola Serneke, VD SERNEKE.

SERNEKE har tilldelats bygglott 3A omfattande ca 4100m² BTA. Byggrätten delar gård och p-platser under mark med en byggrätt som blivit tilldelad Riksbyggen. SERNEKE kommer att bygga ett 40-tal lägenheter samt en viss mängd centrumverksamhet.

SERNEKE vann tilldelningen med följande motivering:
SERNEKE har, tillsammans med Arkitektlaget och Jais, lämnat in ett fint förslag, som uppfyller utvärderingskriterierna för de fem T:na. Förslaget håller en hög arkitektonisk nivå, med klassiska stenstadsmaterial i kombination med modernare material med lekfulla inslag. Förslaget erbjuder stora boendekvaliteter med variation i såväl lägenheter som i funktioner. Gatumiljön tillförs viktiga kvaliteter genom levande bottenvåningar med intressanta detaljer.

Illustration: Jais Arkitekter

     
Kontakt:

Tomas Järund, kommunikationschef SERNEKE, tfn: 031 - 712 97 44
tomas.jarund@serneke.se

      
SERNEKE är en nytänkande och expansiv koncern verksam inom bygg, anläggning och projektutveckling. Under de senaste åren har SERNEKE varit ett av Sveriges snabbast växande företag, mycket tack vare engagerad personal. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och är idag den största privatägda byggkoncernen i Sverige.


SERNEKE har huvudkontor i Göteborg med lokalkontor längs hela västkusten och i Stockholm. Kunder är främst kommuner, kommunala och statliga bolag, industri-och handelsföretag samt fastighetsbolag.

Läs mer på www.serneke.se

mediapage/download

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden