Serneke bygger Kongahälla shoppingcenter

2016-11-01

Serneke har fått i uppdrag av Adapta Fastigheter AB att uppföra Kungälvs nya shoppingcenter. Med plats för 100 butiker och restauranger på cirka 35 000 kvadratmeter handelsyta är det den största köpcentrumsatsningen på tio år i Göteborgsregionen. Ordervärdet är på cirka 900 miljoner kronor. 

Köpcentrumet byggs i den nya stadsdelen Kongahälla utmed E6:an, granne med stadens bostadssatsning i området och nya resecentrum. Byggnaden uppförs i tre plan med parkeringsgarage i bottenplan. Total bruttoarea är cirka 35 000 kvadratmeter exklusive garage.

Kongahälla Shopping byggs genom en partneringentreprenad med Adapta och inkluderar koncernsamverkan där Serneke Anläggning utför markarbetet och Serneke Bygg uppför köpcentrumet.  Serneke har tidigare genomfört framgångsrika partneringentreprenader med Adapta vid byggnation av köpcentrumen Södercity och Borgås i Kungsbacka.     

- Vi är stolta att återigen få förtroendet av Adapta att bygga ett köpcentrum och det visar att vårt samarbete fungerar väl. Partnering som entreprenadform borgar för ekonomisk trygghet i projektet där vi jobbar mot samma mål med stort fokus på kostnadskontroll. Sett till ordervärdet är det Sernekes enskilt största projekt hittills, säger Toni Hultberg, Regionchef, Serneke Bygg.

- Det ska bli roligt att göra ännu ett projekt med Serneke. Vi har haft ett gott samarbete i flera tidigare projekt, säger Per Thörnqvist, VD på Adapta.

Förberedande arbete har inletts och projektet kommer stå klart under 2019. 
 

För mer information, kontakta:

Toni Hultberg, Regionchef, Serneke Bygg
Tel: +46 704 315112
toni.hultberg@serneke.se

Anders Antonsson, Investerarrelationer
Tel: +46 709 994970
anders.antonsson@serneke.se 

Tomas Järund, Kommunikationschef
Tel: +46 704 455087
tomas.jarund@serneke.se


Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2016, kl. 07:30.

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter över 3 miljarder kronor och mer än 800 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås.

Mer information om Serneke finns på www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden