Serneke bygger lägenheter för unga i Upplands Väsby

2017-10-20

Tre bostadshus med 170 lägenheter kallade Åhusen blir nästa del i utvecklingen av Väsby stationsområde. Serneke har i undertecknat ett samverkansavtal med Väsbyhem kring entreprenaden. Projektet genomförs i två faser där utredning, bygglovshandling och slutlig kostnad inledningsvis tas fram inför produktionsfasen.

Beställaren Väsbyhem vill bidra till att unga har möjlighet att flytta hemifrån och därför kommer flertalet av lägenheterna i Åhusen att vända sig till ungdomar och studenter. De tre huskropparna, som är placerade vid Väsbyån, innehåller totalt 170 hyresrätter, varav 140 är student- och ungdomslägenheter. Husen byggs i fyra till sex våningar.

– Detta är glädjande på flera sätt. Vi är dels glada att få förtroendet från Väsbyhem som vi ser fram emot att samverka med för första gången, dels är vi glada att kunna bidra till ungas möjlighet att få en bostad, säger Marie Engström, arbetschef på Serneke Bygg.

– I den rådande bostadsbristen är det väldigt angeläget att bidra med nya bostäder av olika slag. Att bygga bostäder för de grupper som idag har svårast att ta sig ut på bostadsmarknaden, som till exempel studenter och ungdomar, känns förstås extra roligt! Tillsammans med Serneke kommer vi ytterligare att stärka vår roll som samhällsbyggare i Upplands Väsby Kommun, säger Amra Barlov Lindqvist, VD på Väsbyhem.

Projektet utförs som ett samverkansprojekt och har två faser: I första fasen, som startar omgående, tas utredningar, bygglovshandlingar och slutlig budget fram. Fas två består av framtagande av bygghandling och produktion. Beräknad start för fas två är andra kvartalet 2018. Åhusen beräknas stå klara år 2020.


För mer information, kontakta:

Daniel Åstenius, VD Serneke Bygg
Tel: +46 70 813 79 82
daniel.astenius@serneke.se

Marie Engström, arbetschef Serneke Bygg
Tel: +46 72 206 77 40
marie.engstrom@serneke.se

Johan Live, pressansvarig
Tel: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se


Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl 13:30 CET.

 

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på nära 4 miljarder kronor och omkring 890 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden