Serneke bygger nytt kunskaps- och kulturcentrum i Falkenberg

2017-12-21

Serneke har undertecknat ett avtal med Falkenbergs kommun om att bygga ett nytt kunskaps- och kulturcentrum. Projektet är Falkenbergs kommun största investering någonsin och ordervärdet uppgår till omkring 195 miljoner kronor.

– Nya kunskaps- och kulturcentrum blir en ikonbyggnad med stor betydelse för många i Falkenberg och ett hedersuppdrag att få uppföra. Vi är glada för förtroendet från Falkenbergs kommun och ser fram emot ett gott samarbete, säger Karl Wetterlund, arbetschef på Serneke Bygg.

Det nya Kunskaps- och kulturcentrumet kommer att inrymma ett nytt bibliotek och en ny gymnasieskola där även kulturskolan ska rymmas. Byggnaden kommer att ha en sammanlagd yta på cirka 7 400 kvadratmeter (BTA) och bestå av fyra plan och en källare. Stor vikt är lagd på förnybar energi och större delen av taket är försett med solceller. Byggnaden ska certifieras enligt Sweden Green Building Council, Miljöbyggnad med verifiering enligt nivå Silver.

Gestaltningen är framtagen genom en arkitekttävling där bidraget ”Utsikt – insikt” från Fojab Arkitekter i Malmö blev det vinnande förslaget.

–  Kunskaps- och kulturcentrum kommer bli en viktig byggnad för Falkenberg och ett lyft för upplevelsen av centrum. Vi är väldigt nöjda med att vi nu tecknat ett avtal med Serneke, det gör att vi håller tidsplanen och vi räknar med att bygget startar under våren, säger Irene Wigroth, chef för bygg- och projektenheten på Falkenbergs kommun.

Projektet är en totalentreprenad och en beräknad byggstart kan ske under våren 2018. Projektet ska vara klart till årsskiftet 2019 - 2020. Ordersumman om cirka 195 miljoner kronor inkluderas i orderingången för fjärde kvartalet 2017.

För mer information, kontakta:

Toni Hultberg, Regionchef Väst Serneke Bygg AB
Tel: +46 70 431 51 12 
toni.hultberg@serneke.se

Karl Wetterlund, arbetschef Serneke Bygg AB
Tel: +46 72 855 63 26
karl.wetterlund@serneke.se

Johan Live, pressansvarig
Tel: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se


Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2017 kl. 09.30 CET.

 

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 5 miljarder kronor och cirka 1 000 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.


Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden