Serneke bygger pannhus till kraftvärmeverk i Borås

2017-02-22

Serneke Anläggning har skrivit kontrakt med Borås Energi och Miljö AB om att uppföra ett pannhus till ett nytt kraftvärmeverk. Projektet är värt cirka 159 miljoner kronor och kommer att inkluderas i orderingången under första kvartalet 2017.

Borås Energi och Miljö har en vision om en fossilbränslefri stad. Projektet Energi- och miljöcenter (EMC) är en viktig del i det arbetet. Där ingår bland annat uppförandet av ett nytt kraftvärmeverk, vars pannhus Serneke Anläggning har fått i uppdrag att bygga.

Byggnaden ska inrymma panna, rökgasrening, rökgaskondensering, turbin och fjärrvärmepumpar. Den blir 4 000 kvadratmeter stor, tio våningar hög och mäter 45 meter på högsta stället.

- Vi är glada att få förtroendet att vara med och utveckla Borås Energi- och miljöcenter. Det är ett projekt helt i linje med vår strategi och ett av våra största projekt hittills, säger Fredrik Jonsson, VD Serneke Anläggning.

I början av april i fjol skrev Serneke kontrakt med Borås Energi och Miljö om byggnationen av en kontrollrums- och personalbyggnad på Sobacken i Borås. Pannbyggnaden till kraftvärmeverket är en del av samma projekt, EMC, för att ersätta fossil uppvärmning med förnybar elproduktion.

- Äntligen! Återigen har förvaltningsrätten gjort bedömningen att Borås Energi och Miljö har genomfört en upphandling på ett korrekt sätt. Vi är ytterst tacksamma och glada för att Serneke får byggnationen av pannhuset till vårt kraftvärmeverk då de tidigare har visat sin kompetens i andra delprojekt inom projektet Energi- och miljöcenter, säger Gunnar Peters, VD för Borås Energi & Miljö.

Byggstart sker under våren 2017 och projektet ska stå klart i augusti 2018.


För mer information, kontakta:

Fredrik Jonsson, VD Serneke Anläggning
Tel: +46 736 001817
fredrik.jonsson@serneke.se

Johan Live, pressansvarig
Tel: +46 768 681137
johan.live@serneke.se


Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari kl 15.30 CET.


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter över 3 miljarder kronor och mer än 800 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden