SERNEKE bygger Timmermannen 16 i Eslöv

2015-02-11

SERNEKE har blivit upphandlade av Skansporten Fastighetsförvaltning att på totalentreprenad uppföra Timmermannen 16 i Eslöv. Projektet blir med sina nio våningar ett av Eslövs högsta bostadshus och har en kontraktsumma på ca 80 miljoner kronor.

Timmermannen 16 kommer att innehålla 63 lägenheter och sex verksamhetslokaler för kontor, butik och eventuellt café. I nuläget upptas marken av en nedlagd bensinstation och parkeringar, men under våren sätter SERNEKE spaden i marken för bostadshusen.
- Vi ska precis påbörja detaljprojekteringen och räknar med att ha satt spaden i backen före byggsemestern. Det har varit många som velat uppföra detta projekt och vi tackar beställaren för förtroendet och ser fram emot att leverera över förväntningarna. Projektet är extra intressant eftersom det blir vårt första i Eslöv, säger Rachad Azar, arbetschef på SERNEKE.

Timmermannen 16 kommer att ha utökad tillgänglighet och hög standard för att tillgodose behov och tilltala både yngre och äldre hyresgäster som söker ett modernt och tryggt boende. Beställaren kan också lova att det kommer få ett speciellt utseende.
- Huskropparna kommer att få lite spännande former som skiljer sig från ordinära fyrkantiga hus. Det ska sticka ut lite och skapa mervärde genom sin design, berättar Martin Häglund, ägare och projektansvarig på Skansporten Fastighetsförvaltning.

Om knappt två år kan de första hyresgästerna flytta in i Eslövs nya bostadshus.

    
Kontakt:
Rachad Azar, Arbetschef SERNEKE, tfn 040 - 608 39 03
rachad.azar@serneke.se

Martin Häglund, ägare, Skansporten Fastighetsförvaltning tfn 0708-327833
martin@haeglunds.se

Bild: Karin Petterssons Arkitektbyrå AB

     
SERNEKE är en nytänkande och expansiv koncern verksam inom bygg, anläggning och projektutveckling. Under de senaste åren har SERNEKE varit ett av Sveriges snabbast växande företag, mycket tack vare engagerad personal. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och är idag den största privatägda byggkoncernen i Sverige.


SERNEKE har huvudkontor i Göteborg med lokalkontor längs hela västkusten och i Stockholm. Kunder är främst kommuner, kommunala och statliga bolag, industri-och handelsföretag samt fastighetsbolag.

Läs mer på www.serneke.se

mediapage/download

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden