Serneke bygger Trollhättans största grundskola

2016-09-23

Serneke ska på uppdrag av det kommunägda fastighetsbolaget Trollhättans Tomt AB bygga Nya Sylteskolan i Trollhättan. Entreprenaden utförs genom partnering och det totala ordervärdet beräknas till cirka 340 miljoner kronor. Projektet beräknas stå klart 2022.

Serneke har tidigare byggt om några av Trollhättans skolor, Lyrfågelskolan och Magnus Åbergsgymnasiet, och har nu även fått uppdraget att förnya stadens största grundskola, Sylteskolan. Sylteskolan ligger i stadsdelen Sylte i sydöstra delen av Trollhättan och kommer att bestå av grundskola, tränings- och grundsärskola, fritidshem, bibliotek och idrottshall. Skolan har över 600 elever men beräknas nu växa under de kommande åren till närmare 1000 elever.

- Detta är ett komplext projekt som kommer hålla på under en längre tid. Utmaningarna är att hålla en optimal projektekonomi samt en säker skolmiljö för elever, lärare och föräldrar eftersom skolverksamheten kommer att pågå under byggtiden. Vi är oerhört stolta över att få arbeta med Trollhättans Tomt AB igen genom partnering. Tillsammans har vi möjlighet att skapa ett engagerat samarbete där vi hittar innovativa lösningar för bästa resultat, säger Christer Larsson, Arbetschef på Serneke.

Som en del i arbetet med att planera den nya skolgården kring Sylteskolan har barn i årskurs fyra och fem getts möjlighet att vara med och tycka till om den framtida skolgården. Detta har lett till en rad förslag på åtgärder, bland annat större skolgård, fler fotbollsplaner, sittplatser under tak, drickfontän m.m.

- Jag är mycket nöjd med att vi handlat upp ett kompetent och erfaret gäng som vi ska samarbeta med under flera år. Allt beräknas stå klart i slutet av 2022 och då kommer 1000-talet elever ha full tillgång till fantastiska lokaler, säger Andreas Danielsson, Projektledare på Trollhättans Tomt AB.


För mer information, kontakta:
Christer Larsson
Tel: +46 735 459743
Christer.larsson@serneke.se

Anders Antonsson, Investor Relations
Tel: +46 709 994970
anders.antonsson@serneke.se


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning med cirka 800 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler. 

Nyheter

Börsmeddelanden