Serneke bygger vidare i Halmstad

2017-10-03

Serneke Bygg ska bygga 183 lägenheter i Kv Järnmalmen på Nissastrand i Halmstad. Idag tecknades kontrakt med Halmstads Fastighets AB (HFAB) om en totalentreprenad värd omkring 240 miljoner kronor.

Kv Järnmalmen är det sista kvarteret som färdigställs på Nissastrand-området i Halmstad. Av de 183 hyresrätterna som Serneke ska bygga i Kv Järnmalmen kommer en del att fungera som seniorboende. Utöver lägenheterna ska även ett underjordiskt garage byggas.

– Jag tycker det är oerhört glädjande att samarbetet mellan HFAB och Serneke fortsätter att utvecklas. Det är viktigt med kontinuitet för att kunna leverera kostnadseffektiva bostäder till allmännyttan. Vi ser detta avtal som ytterligare en bekräftelse på att vårt arbetssätt uppskattas och är en framgångsfaktor, säger Daniel Åstenius, VD på Serneke Bygg.

 – Det råder stor bostadsbrist i Halmstad och nyproduktion är viktig för att öka utbudet av lägenheter och därigenom bidra till fortsatt tillväxt för staden, säger Marie Thelander Dellhag, VD på Halmstads Fastighets AB.

Projektering av Kv Järnmalmen startar under hösten och byggstart är planerad till första kvartalet 2018, under förutsättning att bygglov beviljas. Kv Järnmalmen förväntas stå färdigt under 2020.

Serneke är sedan tidigare igång med två ytterligare bostadsprojekt i Halmstad, 72 hyreslägenheter i Kv Krusbäret samt 179 hyreslägenheter i Kv Borgen, det senare även det för HFAB.

Ordervärdet på omkring 240 miljoner kronor inkluderas i orderingången för fjärde kvartalet 2017.


För mer information, kontakta:

Daniel Åstenius, VD Serneke Bygg
Tel: +46 70 813 79 82
daniel.astenius@serneke.se

Viktor Nagenius, arbetschef Serneke Bygg
Tel: +46 70 431 51 11
viktor.nagenius@serneke.se

Johan Live, pressansvarig
Tel: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se


Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2017 kl 10:30 CET.

 

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på nära 4 miljarder kronor och omkring 890 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden