Serneke bygger vidare i Örgryte Torp

2016-04-29

Serneke håller på att bygga den första etappen i Örgryte Torp i Göteborg för Bostads AB Poseidon. Nu har Serneke fått förtroende att även bygga den andra etappen. Etapp två innefattar uppförandet av cirka 155 hyresrätter och är värt cirka 285 miljoner kronor.

I maj 2017 slutför Serneke första etappen med två fyravåningshus bestående av 64 hyresrätter och en förskola med fyra avdelningar. Efter sommaren i år påbörjas etapp två med cirka 155 hyresrätter varav tio BMSS-boenden.

– Det är roligt att få förnyat förtroende av Poseidon att fortsätta utbyggnaden av Örgryte Torp. Vi ser fram emot att börja med nästa etapp, säger Calle Lindgren, Arbetschef på Serneke.

Serneke kommer i detta projekt anställa två personer som är utanför arbetsmarknaden utifrån Göteborgs Stads kriterier om social hänsyn. Projektet ska stå klart kring årsskiftet 2018/2019. Området Örgryte Torp kommer som helhet att bestå av cirka 500 bostadsrätter, hyresrätter och radhus.
 

För mer information, kontakta:

Calle Lindgren, Arbetschef
Tel: +46 704 315192
calle.lindgren@serneke.se

Daniel Åstenius, VD Serneke Bygg
Tel: +46 708 137982
daniel.astenius@serneke.se

Ingrid Östhols, Investor Relations
Tel: +46 721 810867
ingrid.osthols@serneke.se


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning med cirka 750 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler. 

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden