Serneke bygger vidare på Trädgårdsstaden i Borås

2017-02-01

Serneke har tecknat avtal för att bygga ytterligare 80 bostäder i området Trädgårdsstaden Hestra i Borås. Kontraktet avser byggnation av etapp 3 och 4 i den framväxande stadsdelen med både lägenheter och radhus. Värdet på kontrakten uppgår till sammanlagt 130 miljoner kronor.

Serneke har tidigare fått uppdraget att bygga både etapp 1 och 2 i Trädgårdsstaden med 36 respektive 47 bostäder. I de följande etapperna 3 och 4 är det totalt 80 nya bostäder som ska uppföras. Bostäderna är fördelade på 15 radhus och 55 lägenheter i fastigheter av varierande höjd och material.

Beställare är, liksom i de tidigare etapperna, Mjöbäcks Entreprenad och Cernera Fastigheter. Kontraktssumman för etapp 3 och 4 i Trädgårdsstaden är 95 respektive 35 miljoner kronor och kommer att inkluderas i orderingången under första kvartalet 2017.

– Det känns väldigt tillfredsställande att vi hittat fram till ett avtal och får fortsätta att utveckla Trädgårdsstaden och Borås. Vi ser detta som ett kvitto på hur vår kompetens kommer våra kunder tillgodo när vi tidigt kan vara med och påverka slutprodukten, säger Daniel Åstenius, VD på Serneke Bygg.

– Samarbetet med Serneke har fungerat bra och vi ser fram emot att få fortsätta samarbetet för att bygga vidare på Trädgårdsstaden, säger Magnus Ivarsson, entreprenadchef på Mjöbäcks Entreprenad och projektledare för Trädgårdsstaden.

Projektering av de nya bostäderna startas omgående och preliminär byggstart är planerad till mars 2017. Till sommaren 2019 beräknas bostäderna i Brf Trädgårdsstaden 3 och 4 stå klara.


För mer information, kontakta:

Daniel Åstenius, VD Serneke Bygg
Tel: +46 70 813 79 82
daniel.astenius@serneke.se

Peter Andersson, Arbetschef Serneke Bygg
Tel: +46 70 431 51 17
peter.andersson@serneke.se

Johan Live, pressansvarig
Tel: +46 768 681137
johan.live@serneke.se


Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari kl 10.15 CET.

 

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter över 3 miljarder kronor och mer än 800 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.group 

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden