Serneke emitterar obligationslån om 300 miljoner kronor på den nordiska obligationsmarknaden

2016-09-23

Som en del av bolagets fortsatta tillväxt och expansion har nu Serneke genomfört sin första transaktion på den nordiska kapitalmarknaden genom att emittera ett icke-säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor.

Obligationslånet kommer att löpa med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 6,25 procent och ha ett totalt rambelopp om 500 miljoner kronor. Likviden kommer att användas för generella bolagsändamål, inklusive finansiering av förvärv och projekt. Serneke avser att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm inom 30 dagar.

- Det är med glädje som jag ser Serneke ta sitt första kliv ut på den nordiska kapitalmarknaden och därmed ytterligare ett steg mot vår vision att bli en av de ledande byggkoncernerna i Sverige. Vi är mycket nöjda över det stora intresset för den signifikant övertecknade obligationsemissionen och värdesätter det förtroende som det nordiska investerarkollektivet visat oss, säger Ola Serneke, VD Serneke Group.

Carnegie Investment Bank har agerat finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare i transaktionen.

För mer information, kontakta:
Ola Serneke, VD
Tel: +46 706 243990
ola.serneke@serneke.se

Anders Antonsson, IR-ansvarig
Tel: +46 709 994970
anders.antonsson@serneke.se


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning med cirka 800 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler. 

Nyheter

Börsmeddelanden