Serneke erhåller godkännande från obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarandet avseende sitt seniora icke-säkerställda obligationslån 2018/2021 för ändring av villkoren och förlängning av löptid

2020-06-24

EJ FÖR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR) ELLER TILL EN U.S. PERSON (SÅSOM DEFINIERAT I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT 1933), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Serneke Group AB (publ), org.nr 556669-4153, ("Bolaget") offentliggör idag att det skriftliga förfarandet som inleddes den 4 juni 2020 avseende Bolagets upp till SEK 1.000.000.000 seniora icke-säkerställda inlösenbara obligationslån med rörlig ränta 2018/2021 (ISIN: SE0011256338) ("Obligationerna") med utestående belopp om SEK 700.000.000 har avslutats framgångsrikt.

Det skriftliga förfarandet inleddes i syfte att erhålla obligationsinnehavarnas godkännande för att förlänga Obligationernas löptid med 18 månader, ta bort ett likviditetsåtagande (finansiell kovenant) och för att göra vissa andra ändringar i villkoren för Obligationerna, såsom närmare beskrivits i kallelsen till skriftligt förfarande. Kallelsen till skriftligt förfarande, ändringarna och närmare information avseende röstningsförfarandet är tillgänglig på Bolagets hemsida (www.serneke.se/sv/investerare).

En majoritet av de röstande obligationsinnehavarna röstade för förslaget att ändra villkoren för Obligationerna. Obligationsinnehavarnas godkännande för ändring av villkoren gäller från och med idag, den 24 juni 2020. Följaktligen har agenten, Intertrust (Sweden) AB, idag avslutat det skriftliga förfarandet som inleddes av Bolaget den 4 juni 2020.

Villkoren för Obligationerna gäller i ändrad lydelse från och med idag den 24 juni 2020, och avspeglar godkännandet av förslaget (de "Ändrade Villkoren"). De Ändrade Villkoren finns tillgängliga på Bolagets hemsida (https://ir.serneke.se/sv/obligationslan).

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Nordea Bank Abp agerade finansiella rådgivare och arrangörer och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerade legal rådgivare i anslutning till det skriftliga förfarandet.

För frågor som rör transaktionen, vänligen kontakta arrangörerna på följande e-postadresser eller telefonnummer:

Carnegie Investment Bank AB (publ)
E-post: corpbondorig@carnegie.se
Telefon: +46 73 417 89 86

Nordea Bank Abp
E-post: nordealiabilitymanagement@nordea.com
Telefon: +45 61 612 996

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden