Serneke får projekt för HSB Brf Blåsut

2015-08-21

Serneke har fått i uppdrag av HSB-föreningen Brf Blåsut att utföra stambyte med våtrumsrenovering av 578 lägenheter samt ett antal lokaler. Projektet är värt ca 110 miljoner.

Brf Blåsut ligger i stadsdelen Majorna i Göteborg och består av totalt elva hus byggda 1968-1970. De senaste åren har föreningen drabbats av flera problem med husen och för att behålla värdet på fastigheterna krävs nu en stamrenovering.

- Vi vill givetvis renovera dem på ett korrekt och omsorgsfullt sätt. Av de åtta företag vi bjöd in till upphandling var Serneke den aktör som var mest aktiv och seriös när det gällde att samla in fakta om husen. Det var också deras offert som bäst tillgodosåg de krav vi hade, säger Florence Brinkegård, ordförande i Brf Blåsut.

Serneke påbörjar projektering under hösten. Byggnationen startar våren 2016 för att sedan pågå i två år och avslutas under 2018.

- Vi tackar för förtroendet att utföra denna entreprenad och ser fram emot ett gott samarbete med föreningen. Det är ett stort projekt och vi är glada att vi i konkurrensen var det företag Brf Blåsut valde, säger Christer Egelind, arbetschef Serneke.
För mer information, kontakta:

Christer Egelind, arbetschef Serneke, tfn: 0704 - 45 50 44
christer.egelind@serneke.se

Florence Brinkegård, ordförande Brf Blåsur, tfn: 0702-964420
florence.brinkegard@comhem.se

         
SERNEKE är en nytänkande och expansiv koncern verksam inom bygg, anläggning och projektutveckling. Under de senaste åren har SERNEKE varit ett av Sveriges snabbast växande företag, mycket tack vare engagerad personal. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och är idag den största privatägda byggkoncernen i Sverige.


SERNEKE har huvudkontor i Göteborg med lokalkontor längs hela västkusten och i Stockholm. Kunder är främst kommuner, kommunala och statliga bolag, industri-och handelsföretag samt fastighetsbolag.

Läs mer på www.serneke.se

mediapage/download

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden