Serneke får projekteringsuppdrag av Akademiska Hus för Handelshögskolan i Göteborg

2017-10-26

Serneke Bygg har tecknat ett samverkansavtal med Akademiska Hus om en ny byggnad för Handelshögskolan i Göteborg. Byggnaden på omkring 12 000 kvadratmeter ska projekteras i nära samverkan. Potentiellt ordervärde beräknas till omkring 350 miljoner kronor. Ett förverkligande av projektet förutsätter beslut från Akademiska Hus styrelse samt nödvändiga myndighetsbeslut.

Idag består Handelshögskolan vid Göteborgs universitet av cirka 450 anställda och 8 000 studenter. För att kunna expandera ytterligare och samla sin verksamhet krävs tillgång till moderna kontor och undervisningslokaler.

– Det här är ett fantastiskt prestigeprojekt som vi är väldigt glada att få vara del av tillsammans med Akademiska Hus. Det blir en viktig byggnad för Göteborg, både i sin funktion och i sitt arkitektoniska uttryck. Det ställer samtidigt höga krav på vår kompetens att bygga mitt i ett av stadens mest pulserande stråk, säger Peter Carlzon, arbetschef på Serneke Bygg.

– Projektet ligger helt i linje med vår strategi att välja entreprenader hos väletablerade och profesionella beställare. Det är ytterst glädjande att idag skriva kontrakt med Akademiska Hus säger Davor Sinik, regionchef Speciella projekt på Serneke Bygg.

En arkitekttävling arrangerades av Akademiska Hus i samråd med Sveriges Arkitekter, Göteborgs Stad och Trafikverket och i nära samverkan med Göteborgs universitet. Den vanns 2015 av förslaget Annex ritat av Johannes Norlander Arkitektur. Den nya byggnaden som bland annat ska innehålla undervisningslokaler, kontor, studentarbetsplatser, lokaler för drift och kårverksamhet ska byggas i anslutning till Handelshögskolans lokaler på Vasagatan i centrala Göteborg. En del av högskolans befintliga byggnad ska rivas för att lämna plats åt nybyggnationen.

Som en del i entreprenaden ingår att integrera en av Västlänkens stationsuppgångar i byggnaden i hörnet Vasagatan – Haga kyrkogata.

Den nya byggnaden får enligt arkitektförslaget en bruttoarea (BTA) på omkring 12 000 kvadratmeter fördelat på sju våningar ovan mark samt två under. Arbetet kommer av Serneke att utföras i en koncernsamverkan mellan affärsområdena Bygg och Anläggning.

– Den nya byggnaden för Handelshögskolan kommer att bli en funktionell och modern kunskapsmiljö mitt i centrala Göteborg. Vi är glada över att ha tecknat avtal med Serneke Bygg och ser fram emot att ha med dom som partner i det här mycket spännande projektet, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus.

Projektering ska ske i nära samverkan då även en fördjupad programhandling, systemhandling och slutlig budget för projektet tas fram. Ordervärdet som beräknas till omkring 350 miljoner kronor beräknas orderbokföras i tredje kvartalet 2019.

När detaljplanen vunnit laga kraft, troligen 2019, kan man ansöka om rivnings- och byggnadslov.

Rivning av befintlig byggnad och därmed byggstart är beräknad till 2020 med möjlig inflyttning 2023.


För mer information, kontakta:

Daniel Åstenius, VD Serneke Bygg
Tel: +46 70 813 79 82
daniel.astenius@serneke.se

Peter Carlzon, arbetschef Serneke Bygg
Tel: +046 76 172 03 06
peter.carlzon@serneke.se

Johan Live, pressansvarig
Tel: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se


Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl 12.30 CET.

 

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på nära 4 miljarder kronor och omkring 890 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden