Serneke får uppdrag av Trafikverket

2016-04-15

Sörredsmotet på väg 155 i Göteborg ska byggas om för att korsningen ska bli säkrare och mer framkomlig. Trafikverket har tilldelat Serneke Anläggning uppdraget att utföra etapp 1 i projektet till ett värde av cirka 50 miljoner kronor. 

Vid Sörredsmotet på väg 155, Torslandavägen, passerar många transporter, främst till och från Volvo Torslanda. För att öka trafiksäkerheten och samtidigt förbättra framkomligheten och kollektivtrafiken ska korsningen byggas om i två etapper. I den första etappen ska Serneke Anläggning lägga om ledningar i och runt korsningen samt bygga ny gång-och cykelväg.  

­

- Göteborg står inför många stora förändringar som kommer att leda till en bättre infrastruktur för stadens invånare. Det känns kul att tillsammans med Trafikverket få vara en del av denna utveckling, säger Fredrik Jonsson, VD Serneke Anläggning.

- Vi ser fram emot att samarbeta med Serneke som är en relativt ny aktör i anläggningsbranschen. Vi behöver få in flera nya aktörer för att klara av kommande volymer i Göteborgsregionen, säger Vladimir Milosevic, projektledare Trafikverket.

Projektet påbörjas under april 2016 och ska vara klart i mars 2017.

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Jonsson, VD Serneke Anläggning
Tel: +46 736 00 18 17
fredrik.jonsson@serneke.se

Ingrid Östhols, Investor Relations
Tel: +46 721 810867
ingrid.osthols@serneke.se

Vladimir Milosevic, Projektledare Trafikverket
Tel: +4610-124 28 08
vladimir.milosevic@trafikverket.se 


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning med cirka 750 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler. 

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden