Serneke förstärker styrelsen

2015-10-14

Inför stundande börsnotering förstärker Serneke sin styrelse med två nya ledamöter. Tidigare i höstas valdes Kristina Willgård in och nu föreslås Mari Broman som ny styrelseledamot.

Mari Broman har mer än 30 års erfarenhet från byggsektorn och kommer senast från Riksbyggen där hon har haft ett flertal ledande befattningar sedan 2001, senast som vice VD under åren 2006-2014. Mari startade sin karriär i Göteborgs Stad och har bl.a. varit styrelseledamot i Oslo-noterade AF-gruppen, och styrelseordförande för Chalmersfastigheter. Hon är idag ledamot och ordförande i programråd Energi, IT och Design och ledamot i Forskarskola Energisystem på Energimyndigheten samt styrelseordförande i IQ Samhällsbyggnad.

– Mari Broman har mer än 30 års erfarenhet från ledande positioner inom byggsektorn. Med sin gedigna operationella erfarenhet och sitt stora engagemang för miljö och hållbarhet kommer hon att bidra stort till styrelsens kompetens, säger styrelseordförande Ulf Ivarsson.

Kristina Willgård är sen 2010 ekonomidirektör på börsnoterade Addtech AB. Kristina har närmare 20 års erfarenhet från liknande positioner inom andra bolag, däribland Ericsson. På Ericsson var Kristina även styrelseledamot i koncernens pensionsstiftelse som förvaltar ca 10 Mdr SEK.

Kristina bidrar med enorm kompetens och erfarenhet som är ovärderlig inför vår framtida expansion och inte minst vår stundande börsintroduktion, fortsätter Ulf Ivarsson.

För mer information, kontakta:
Tomas Järund, Kommunikationschef Serneke, tfn: 031- 7129744
tomas.jarund@serneke.se

Ingrid Östhols, IR-ansvarig Serneke, tfn: 072-1810867
ingrid.osthols@serneke.se


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning och projektutveckling med cirka 650 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler.

Nyheter

Börsmeddelanden