Serneke förvärvar byggrätter i Sollentuna

2016-07-01

Serneke har ingått ett avtal med NNC Fastighetsutveckling om att förvärva 96  bostadsbyggrätter omfattande cirka 8 400 kvadratmeter bruttoarea i Väsjön Sollentuna.  Förvärvssumman uppgår till cirka 67 miljoner kronor varav cirka 42 miljoner kronor betalas som tilläggsköpeskilling när detaljplanen vunnit laga kraft.

Runt Väsjön planeras det en variationsrik och naturnära stadsutveckling med det aktiva livet i centrum. Arbetet med detaljplanen är i full gång och beräknas vinna laga kraft under 2017.

- Byggrätterna har ett attraktivt läge och vi ser fram emot att bidra till den planerade utvecklingen kring Väsjön. Förvärvet av byggrätterna är en viktig del i vår tillväxtstrategi för regionen och vi planerar att genomföra fler förvärv i region öst under året, säger Mattias Leksell, regionchef Öst Serneke Projektutveckling.

- Vi på NNC Fastighetsutveckling AB är både stolta och glada att få göra denna affärsuppgörelse med Serneke, ett bolag med dignitet, säger en av grundarna Jean-Paul von der Burg.För mer information, kontakta:

Mattias Leksell, Regionchef öst, Serneke Projektutveckling 
Tel: 0722-09 80 78
Mattias.Leksell@serneke.se

Jean-Paul von der Burg, grundare NNC Fastighetsutveckling AB 
Tel: 0704-49 99 00

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning med cirka 800 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler.

Nyheter

Börsmeddelanden