Serneke förvärvar ytterligare fastighet vid Karlastaden

2017-06-27

Serneke Fastighet AB har via ett helägt dotterbolag förvärvat fastigheten Göteborg Lindholmen 1:22. Fastigheten ligger granne med den kommande stadsdelen Karlastaden och är strategiskt viktig för den vidare utvecklingen av området. Köpeskillingen uppgår till 127 miljoner kronor.

– Syftet med förvärvet är att kunna utveckla fastigheten i linje med planerna för Karlastaden. Detta öppnar ytterligare möjligheter att göra stadsdelen så bra som den är tänkt att bli, säger Krister Johansson, VD på Serneke Fastighet AB.

Fastigheten omfattar omkring 9 000 kvadratmeter mark och lokalarean uppgår till cirka 10 000 kvadratmeter. Säljare är tre privatpersoner.

Förvärvet finansieras genom en kombination av banklån och egna medel. Tillträdesdagen är satt till den 2 oktober 2017.


För mer information, kontakta:

Krister Johansson, VD Serneke Fastighet
Tel: +46 72 855 63 00  
krister.johansson@serneke.se

Johan Live, pressansvarig
Tel: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se


Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2017 kl 17:00 CET.

 

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på nära 4 miljarder kronor och omkring 890 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.group

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden