SERNEKE GROUP AB (PUBL) PUBLICERAR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV OBLIGATIONER VID NASDAQ STOCKHOLM

2018-07-03

Serneke Group AB (publ) (”Bolaget”) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sitt obligationslån med ISIN SE0011256338 vid Nasdaq Stockholm.

Bolaget emitterade den 1 juni 2018 seniora icke-säkerställda företagsobligationer till ett värde om 700 000 000 kronor inom en total ram om 1 000 000 000 kronor. Obligationerna löper till och med den 1 juni 2021 med en rörlig ränta om 3-månders Stibor plus 525 baspunkter med kvartalsvisa räntebetalningar (utan Stibor-golv).

Bolaget har ansökt om notering av obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara omkring den 5 juli 2018. Med anledning av noteringen har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. 

Läs prospektet

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Berglin, Vice VD Serneke Group, michael.berglin@serneke.se
Anders Düring, CFO Serneke Group, anders.during@serneke.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2018 kl. 15.45 CEST.

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden