Serneke Group AB publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för verksamhetsåret 2022

2023-04-04

Sernekes års- och hållbarhetsredovisning 2022 finns från och med idag tillgänglig på koncernens webbplats, www.serneke.se.

Den som inte har möjlighet att ta del av årsredovisningen digitalt kan skicka en förfrågan om utskriven version till info@serneke.se.
 

För mer information, kontakta:
Anders Düring, CFO
Tel: +46 70 888 7733
anders.during@serneke.se    

 


Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2023 kl. 21.00 CET.

 


 

 

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden