Årsredovisningen för verksamhetsåret 2018

2019-04-09

Sernekes årsredovisning 2018 finns från och med idag tillgänglig på koncernens webbplats.

Tryckt svensk version av årsredovisningen distribueras i vecka 16 till aktieägare som beställt denna. Engelsk version finns tillgänglig på webbplatsen från och med vecka 16. Redovisningen kan även beställas via info@serneke.se.

Anders Düring

  • CFO, Group
  • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
  • 0708-88 77 33

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden