Serneke och Balder bygger kvarteret Aries i Karlastaden

2021-12-30

Serneke och Fastighets AB Balder bildar ytterligare ett gemensamt utvecklingsbolag i joint-venture för att fortsätta samarbetet i Karlastaden i Göteborg. Den här gången är det kvarteret Aries i Karlastaden med cirka 190 lägenheter som JV-bolaget ska utveckla.

Kvarteret Aries omfattar cirka 15 000 kvadratmeter BTA. På fastigheten planeras för bostäder på cirka 9 500 kvadratmeter BOA, 190 lägenheter med bostadsrätt och kommersiella lokaler omfattar cirka 2000 kvadratmeter LOA. Byggnaden kommer enligt planerna att få upp till 12 våningar.

Det underliggande fastighetsvärdet i JV-bolaget, som Balder förvärvar 50 procent av, uppgår till cirka 210 miljoner kronor. Balder kommer att erlägga köpeskillingen genom delbetalningar under projektets genomförande.

– Vårt framgångsrika samarbete med Balder fortsätter och jag är glad att kunna fortsätta utvecklingen av Karlastaden ihop med en partner som vi känner väl och som delar vår vision med stadsdelen, säger Ola Serneke, VD för Serneke Invest.

Projektering av kvarteret har påbörjats och byggstart för mark- och grundläggningsarbeten är planerad till 2022. Kv. Aries beräknas enligt nuvarande plan stå klart under första halvåret 2025. Serneke kommer att vara totalentreprenör för byggnationen som har ett beräknat ordervärde om cirka 350 miljoner kronor. Ordervärdet inkluderas i orderingången vid ingånget entreprenadavtal.

– Planeringen och byggnationen av Karlastaden går enligt tidplan och vi ser en efterfrågan som stärker oss i att gå vidare i samarbetet med Serneke. Tillsammans vill vi ytterligare utveckla ett av Nordens mest spännande fastighetsutvecklingsprojekt, säger Erik Selin, VD på Fastighets AB Balder.

Fakta Karlastaden:
Karlastaden består av totalt åtta kvarter, inklusive Karlatornet, Nordens högsta hus. Stadsdelen omfattar totalt cirka 2 000 bostäder, handel, kontor och samhällsservice som skola, vård och omsorg.

Detta pågår i Karlastaden just nu:
• Full produktion pågår i Karlatornet, där Fastighets AB Balder är hälftenägare, och har nu nått till våning 30 av sina total 73 våningar. Kärnan i tornet har nu passerat 100 meters höjd.
• Utveckling av de tre byggnaderna Callisto, Lynx och Virgo pågår i ett joint venture mellan Serneke och Fastighets AB Balder.
• Byggnation pågår i kvarteret Capella för Hemsö och Tosito där bostäder, kommersiella lokaler och utbildning kommer att inrymmas.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden