Serneke och Balder utvecklar ytterligare fastigheter i Karlastaden

2021-07-14

Serneke och Fastighets AB Balder bildar ett gemensamt utvecklingsbolag i joint-venture för att fortsätta samarbetet i Karlastaden. JV-bolaget ska i stadsdelen utveckla tre byggnader som omfattar totalt 45 000 kvadratmeter BTA och cirka 450 bostäder.

Serneke och Balder ska i det gemensamma bolaget utveckla ytterligare tre av de totalt åtta byggnaderna i den framväxande stadsdelen Karlastaden på Lindholmen i Göteborg. De tre byggnaderna omfattar totalt cirka 45 000 kvadratmeter och kommer enligt initiala planer att byggas med mellan sju och 27 våningar och innehålla i huvudsak bostäder men även handel, butiker och kontor. Det beräknade antalet lägenheter, som kommer att vara bostadsrätter, uppgår till cirka 450.

Det underliggande fastighetsvärdet i JV-bolaget, som Balder förvärvar 50 procent av, uppgår till 558 miljoner kronor. Balder kommer att erlägga köpeskillingen genom delbetalningar under projektets genomförande.

I affären ingår kommande entreprenader för Serneke som, beroende på den kommande utvecklingen av fastigheterna, har ett ordervärde om cirka 1,5 miljarder kronor. Enligt planen kommer byggnationen av de aktuella byggnaderna att påbörjas under 2022 med beräknad start av inflyttning under 2024.

– Det här är en stor händelse i Karlastadens historia men också för mig personligen som, tillsammans med många kollegor, under lång tid har drivit planerna för stadsdelen från idéstadie till genomförande. Att vi nu fortsätter vårt samarbete med Balder för att skapa ännu fler bostäder och en ny levande del i staden känns extremt tillfredsställande, säger Ola Serneke, VD för Serneke Invest.

– Det känns väldigt glädjande att, tillsammans med Serneke, ta nästa steg mot att realisera ett av Nordens mest spännande fastighetsutvecklingsprojekt. Vi fortsätter vårt goda samarbete med Serneke och ser med tillförsikt fram emot att fortsätta utvecklingen av Karlastaden, säger Erik Selin, VD för Balder.

Balder är sedan december 2020 hälftenägare i det gemensamma bolaget Karlatornet AB som äger och utvecklar Nordens högsta hus Karlatornet.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden