Serneke och Castellum når slutuppgörelse om Säve - stärker kassan med 300 miljoner

2019-12-23

Serneke och Castellum har i dag avtalat om att reglera den resterande köpeskillingen i Säve-affären som genomfördes mellan bolagen för ett år sedan. Serneke kvarstår som föredragen partner för kommande entreprenader i utvecklingen av Säve.

I slutet av 2018 sålde Serneke Säve flygplats till Castellum för en fast köpeskilling om 1,1 miljard kronor. Serneke erhöll i samband med tillträdet 750 miljoner kronor och resterande del skulle erläggas senast 2030. Uppgörelsen i dag innebär att köpeskillingen för transaktionen slutligt regleras.

- Säve går nu in i en fas där det är naturligt för oss att fokusera mer på vår roll som byggare. När vi summerar den totala affären för oss som ägare och utvecklare av Säve kan vi konstatera att den i sin helhet gett oss ett positivt resultat på cirka 625 miljoner kronor. Dagens uppgörelse ger goda möjligheter att fortsatt vara del av utvecklingen på Säve, men då i rollen som entreprenör. Vi vet av egen erfarenhet att processen som kommer nu med programhandling och detaljplan kan dra ut på tiden och det kan dröja många år ytterligare innan vi ser några pengar. Bättre för oss då att stärka kassan här och nu och få möjlighet att hitta fler projekt med potential av ett nytt Säve. Det och att kunna göra fler projekt som bidrar till ett bättre samhälle är något jag personligen brinner för, säger Ola Serneke, VD och koncernchef för Serneke Group.

Affären innebär att Serneke vid en slutavräkning erhåller 360 miljoner kronor. Serneke kvarstår som föredragen partner till Castellum i den kommande utvecklingen av området. Genom dagens uppgörelse upphör även Sernekes ansvar avseende sanering av föroreningar på området. Återstående reservation för saneringsåtaganden om totalt 10,5 miljoner kronor upplöses i samband med affären.

Den finansiella effekten innebär en negativ resultatpåverkan i det fjärde kvartalet om cirka 85 miljoner kronor samt en positiv likviditet om cirka 300 miljoner kronor.

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden