Serneke offentliggör emission av seniora icke-säkerställda obligationer samt förklarar förtida inlösen av befintliga obligationer ovillkorad

2018-05-25

Serneke Group AB (publ) (“Serneke” eller “Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget beslutat att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer om totalt 700 miljoner kronor inom en ram om 1 miljard kronor som förfaller 2021. Bolaget meddelar härmed att tidigare uppställt villkor för förtida inlösen av befintliga obligationer förklaras uppfyllt och att inlösen kommer att ske i enlighet med vad som tidigare har meddelats.

Obligationsemissionen blev övertecknad efter att ha väckt ett stort intresse hos ett antal framstående institutionella investerare och kreditfonder huvudsakligen från Norden. Serneke kommer att använda nettolikviden till att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer under sitt befintliga obligationslån om 300 miljoner kronor som förfaller 2019 (ISIN: SE0008992184) samt i den löpande verksamheten.

Det nya obligationslånet har en rörlig ränta om 3 månader STIBOR + 5,25 procent och förfaller i juni 2021. Serneke avser att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Som framgår av Bolagets pressmeddelande från den 18 maj 2018 har Bolaget lämnat villkorat meddelande om fullständig förtida inlösen av sitt befintliga obligationslån. Beslutet att genomföra den nya obligationsemissionen innebär att det tidigare uppställda villkoret förklaras uppfyllt och att förtida inlösen kommer att ske i enlighet med vad som tidigare har meddelats. I samband med inlösen kommer obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Carnegie och DNB var Joint Bookrunners i samband med transaktionen och Gernandt & Danielsson var legal rådgivare.

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden