Serneke presenterar ny affärsplan och bjuder in till kapitalmarknadsdag

2020-08-20

Serneke har fastställt en ny affärsplan som sträcker sig fram till 2025 och antagit nya långsiktiga finansiella mål. Bolaget bjuder in till en digital kapitalmarknadsdag tisdagen den 29 september för att presentera den nya affärsplanen och strategisk inriktning framöver.

Efter ett starkt fokus på tillväxt sedan starten 2002 genomför nu Serneke ett omfattande arbete för att bygga för nästa fas i företagets utveckling. I den nya affärsplanen sätts en tydlig strategi för hur Serneke de närmaste åren ska fokusera på lönsamhet, stabilitet och en fortsatt stark företagskultur.

Efter omorganisation är kärnverksamheterna inom entreprenad och projektutveckling sedan årsskiftet samlade i affärsområde Serneke Sverige, vars nya VD Anders Arfvén nyligen tillträtt. Bolaget förtydligar nu Serneke Sveriges strategiska fokus och etablerar även två nya affärsområden, Serneke Invest och Serneke International, i syfte att renodla och komplettera Serneke Sverige.

Serneke Invest hanterar koncernens större utvecklingsprojekt och investeringar och inom Serneke International samlas koncernens internationella satsningar.

Sernekes långsiktiga finansiella mål:

Serneke Group

 • > 6% EBIT-marginal
 • > 15% avkastning på eget kapital
 • > 30% soliditet

Serneke Sverige

 • Växa snabbare än sina konkurrenter
 • > 4% EBIT-marginal
 • Positivt operativt kassaflöde

Serneke Invest

 • > 10% avkastning på investerat kapital per år

Serneke International

 • > 12% EBIT-marginal
 • Positivt operativt kassaflöde

 

--------------------------------------
Serneke välkomnar till kapitalmarknadsdag

Tisdagen 29 september kl. 9 - 11.30

Informationen kring ny affärsplan, mål och strategier hålls via en webbsändning. Länk till sändningen kommer att tillhandahållas på www.serneke.se.

På kapitalmarknadsdagen deltar bolagets VD Ola Serneke och personer ur koncernledningen, bland dem Anders Arfvén, nytillträdd VD för Serneke Sverige, samt Jan C. Johansson, styrelseordförande.

Johan Live

 • Kommunikationschef
 • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
 • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden