Serneke rekryterar Sverigechef i ny organisation

2020-01-10

Anders Arfvén blir VD i Serneke Sverige, det bolag där Serneke samlar sin kärnverksamhet i den nya organisationsstruktur som tagits fram under hösten.  Även koncernledningen i Serneke förändras i den nya organisation som gäller från och med 2020.

Att stärka entreprenörskap, engagemang och närhet till de lokala affärerna har varit ledord för den organisationsförändring som Serneke jobbat med under 2019. Från och med årsskiftet organiserar koncernen sin kärnverksamhet i fem regioner: Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr. Ansvaret för en gemensam affär med en stark lokal förankring ligger hos regionerna som får fullt ansvar och befogenheter att driva hela erbjudandet till kunderna, vilket omfattar såväl bygg-, anläggnings- och projektutvecklingsverksamhet.

Anders Arfvén blir VD för Serneke Sverige och får det nationella huvudansvaret för alla fem regioner. Han kommer senast från Veidekke och rollen som affärsområdeschef Bygg. I en lång karriär inom Peab har Anders även haft olika chefsroller som bland annat divisionschef samt dotterbolagschef för Kungsfiskaren.

- Med den framåtanda och ambitionsnivå Serneke har ser jag verkligen fram emot möjligheten att få vara delaktig i bolagets nya organisation. Våra kunder och medarbetare arbetar lokalt, då blir de fem regionerna som nu genomförs en tydlig väg för att ta Serneke vidare framåt. För mig är självklart medarbetarna, kunden och projekten det viktigaste och det stämmer väl överens med det Serneke står för. Med den nya roll jag går in har jag stor nytta av den erfarenhet jag fått från både Peab och Veidekke, säger Anders Arfvén.

- Med vår nya organisation vill vi ge bättre förutsättningar för entreprenörskap och affärsskapande med hela vårt erbjudande. Vi tror på våra medarbetare och vill inte bli ett trögt och toppstyrt storbolag. Styrkan i Serneke har alltid varit engagerade medarbetare och nära relationer till våra kunder. Nu förstärker vi det ytterligare vilket kommer leda till ökad konkurrenskraft och förbättrad lönsamhet. Anders kommer att tillföra väldigt mycket bra erfarenhet till vårt bolag och får så klart en enormt viktig roll i att ta Sernekes kärnverksamhet vidare i ett nytt decennium, säger Ola Serneke, VD och koncernchef för Serneke Group AB.

I och med den nya organisationsstrukturen, där uppdelningen i tre separata affärsområden - Bygg Anläggning och Projektutveckling - försvinner, förändras även Sernekes koncernledning. Den nya koncernledningen i Serneke Group AB omfattar från och med 2020 följande personer: Ola Serneke, VD och koncernchef; Michael Berglin, vice VD; Anders Arfvén, VD Serneke Sverige; Anders Düring, CFO; Jonas Fjellman, HR-direktör; Robin Gerum, affärsutvecklingschef samt Daniel Modéus, chefsjurist.

- I och med rekryteringen av Anders Arfvén och vår nya organisationsstruktur kan vi koncentrera arbetet i koncernledningen ännu mer till det strategiskt, långsiktiga arbetet och vår fortsatta expansion, avslutar Ola Serneke.

Anders Arfvén tillträder tjänsten som VD Serneke Sverige den 1 juli 2020.

Jonas Fjellman

  • HR-chef, Group
  • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
  • 031-712 97 65

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden