Serneke renoverar Stockholms stadsmuseum

2016-05-13

Serneke har fått det prestigefyllda uppdraget att rusta upp Stockholms Stadsmuseum till ett värde av cirka 78 miljoner kronor.  Projektet påbörjas till sommaren och ska vara klart i november 2017.

På uppdrag av Fastighetskontoret i Stockholms stad ska Serneke rusta upp och renovera den anrika byggnad vid Slussen som idag är Stockholms stadsmuseum. Byggnaden uppfördes 1663 och är byggnadsminnesförklarad.

- Vi ser fram emot att få överlämna denna anrika byggnad till staden i ny skepnad hösten 2017.  Det kommer att bli en spännande utmaning att med hela Slussenbygget som granne få logistiken att fungera och även att renovera fastigheten samtidigt som vi bevarar dess själ för framtida generationer, säger Kalle Eriksson, arbetschef Serneke.

Syftet med renoveringen är att skapa ändamålsenliga lokaler för museets publika verksamhet. I det ingår bland annat att göra byggnaden mer tillgänglighetsanpassad, förbättra brandsäkerheten, samt fräscha upp byggnadens yttre. Samtidigt ska de kulturhistoriska värden som finns i byggnaden bibehållas och utvecklas.

- Vi är glada att få samarbeta med Serneke och ser fram emot det gemensamma arbetet med att varsamt upprusta stadens äldsta egna byggnad, säger Fastighetskontorets projektledare Charlotte Magnusson.

- När Stadsmuseet slår upp sina portar igen 2018 kommer vi att kunna erbjuda besökarna dubbelt så stor yta för att belysa Stockholms historia ur en mångfald av perspektiv. Vi kommer att lyfta fram byggnadens egen brokiga historia och skapa en fantastisk mötesplats, säger museichef Ann-Charlotte Backlund.

Serneke har tidigare utfört flera liknande projekt och arbetar just nu med att bygga om en kulturhistoriskt värdefull byggnad på Kungsholmen, tidigare S:t Görans Gymnasium, till studentbostäder.

 

För mer information, kontakta:

Kalle Eriksson, Arbetschef Serneke
Tel: +46 703 093379
kalle.eriksson@serneke.se

Tomas Järund, Kommunikationschef
Tel: +46 704 455087
tomas.jarund@serneke.se

Ingrid Östhols, Investor Relations
Tel: +46 721 810867
ingrid.osthols@serneke.se

Charlotte Magnusson, Fastighetskontoret Stockholms Stad
Tel: +46 8508 269 37
charlotte.magnusson@stockholm.se


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning med cirka 750 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler. 

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden