Serneke säljer byggrätter i Karlastaden och tecknar avtal om byggentreprenad med Robert Dicksons stiftelse

2015-12-30

Serneke säljer byggrätter för hyreslägenheter i den nya stadsdelen Karlastaden på Lindholmen i Göteborg för cirka 150 miljoner kronor till fastighetsförvaltaren Robert Dicksons stiftelse. I samband med affären tecknas avtal om byggentreprenad av projektet på drygt 300 miljoner kronor.  

Försäljningen av byggrätterna på cirka 21 000 kvadratmeter är den andra fastighetsaffären på kort tid för Serneke i den nya stadsdelen Karlastaden. Stadsdelen, som utvecklas av Serneke i egen regi, blir en förtätad blandstad på cirka tio kvarter innehållande 2000 bostäder, hotell, kontor, handel och service. I byggentreprenaden som Serneke ska utföra ingår cirka 300 stycken hyreslägenheter. Robert Dicksons stiftelse tillträder fastigheten omgående.

– Vi är ytterst nöjda med att sälja byggrätter till Robert Dicksons stiftelse som är en av få fastighetsägare som inriktar sig på att bara äga och förvalta hyresrätter. Genom försäljningen säkerställer vi att cirka 300 hyresrätter ingår i de uppemot 2000 bostäder som planeras i den nya blandstaden, säger Ola Serneke, VD Serneke Group.

Robert Dicksons stiftelse har sedan 1850-talet specialiserat sig på att hyra ut lägenheter som i första hand är avsedda för människor med låga inkomster. Stiftelsen äger och förvaltar över 1000 bostadslägenheter i Göteborgs stad.

– Samarbetet med Serneke är ännu ett steg i vårt långsiktiga arbete. Stiftelsen är mycket glada för att avtalet är färdigt. Avtalet skapar möjlighet till fler hyreslägenheter med rimliga hyror i Göteborg vilket är sällsynt i dagsläget, säger Mikael Jansson, VD Robert Dicksons stiftelse.

Projektet innefattar även ett socialt engagemang som innebär att 5 -10 arbetslösa ungdomar kommer anställas under byggfasen som lärlingar, för att senare efter genomgången lärlingsperiod ha möjlighet till fastanställning. Dessutom ges ungdomarna möjlighet att få tillgång till egen lägenhet hos stiftelsen efter fullgjord utbildning.


För mer information, kontakta:

Ola Serneke, VD Serneke Group AB (publ)
Tel: +46 706 243990
ola.serneke@serneke.se

Michael Berglin, vice VD Serneke Group AB (publ)
Tel: +46 738 101817
michael.berglin@serneke.se

Mikael Jansson, VD Robert Dicksons stiftelse
Tel: +46 706 183040
mikael@robertdicksons.se 

Derya Tumayer, Ordförande Robert Dicksons stiftelse
Tel: +46 31 7035734
derya.tumayer@mp.se

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning och projektutveckling med cirka 700 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler.

Serneke Group AB (publ)
Kvarnbergsgatan 2
411 05  Göteborg
Tel: 031-712 97 00
info@serneke.se
www.serneke.se

Nyheter

Börsmeddelanden