Serneke säljer fastighet i den nya stadsdelen Karlastaden till Hemsö med avtal om uppförande av samhällsfastighet

2015-12-21

Serneke har sålt en fastighet vid Karlavagnsplatsen i Göteborg till Hemsö för 96 miljoner kronor. I samband med affären tecknades också ett avtal om uppförandet av Hälsans och utbildningens hus som ska byggas på platsen. Serneke kommer ta ansvar för allt från projektering till färdig byggnad, ett uppdrag som är värt cirka 300 miljoner kronor.

Den nya stadsdelen Karlastaden på Lindholmen i Göteborg utvecklas av Serneke och kommer att bli en tät blandstad bestående av cirka tio kvarter med uppemot 2000 bostäder, hotell, kontor, handel och service. Karlastaden är mest känd för dess kommande skyskrapa, Karlatornet. Hälsans och utbildningens hus utgör en viktig del av platsen och fastigheten kommer främst att inrymma hyresgäster inom vård och utbildning. Fastigheten har en kommande uthyrningsbar yta om ca 12 000 kvadratmeter och projektet beräknas påbörjas under hösten 2016.

- Vi märker ett stort intresse från såväl företag, bostadssökande, verksamheter och investerare om att få vara en del av Karlastaden. Hemsö är en långsiktig ägare och förvaltare av samhällsfastigheter vilket gör att det känns mycket tillfredställande att de blir ägare av denna fastighet. Stadsdelen kommer att bli ett område med en högre befolkningstäthet än Londons centrala delar och innehållet kommer bli något alldeles säreget, säger Ola Serneke, VD Serneke Group.

- Göteborg är en expansiv ort med intressanta framtidsplaner. Vi på Hemsö är glada över att vara en del av denna utveckling, säger Hemsös VD Per Berggren.

Hemsö tillträder fastigheten omgående. Newsec har varit säljarens rådgivare i affären.

För mer information, kontakta:

Ola Serneke, VD
Tel: +4670 62439 90 
ola.serneke@serneke.se

Ingrid Östhols, Investor Relations
Tel: +46  721 810 867
ingrid.osthols@serneke.se

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning och projektutveckling med cirka 700 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler.

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden