Serneke säljer hyresrättsportfölj till Trenum

2019-12-18

Serneke har tecknat avtal med Trenum AB kring försäljning av en hyresrättsportfölj omfattande cirka 875 lägenheter. Affären har ett totalt värde på cirka 1,8 miljarder kronor.

Fastighetsbolaget Trenum AB, samägt av Balder och Tredje AP-fonden, köper sammanlagt fem markområden med tillhörande bostadsprojekt i Borås, Göteborg, Trollhättan och Vänersborg. I avtalet ingår projektutveckling och entreprenaduppdrag för Serneke att uppföra totalt cirka 875 bostäder på de aktuella fastigheterna.

Bostadsprojekten baseras på Sernekes egenutvecklade koncepthus, som i korthet innebär en standardiserad och effektiviserad byggprocess, attraktiva planlösningar och hög boendekvalitet.

- Det känns mycket bra att inleda ett strategiskt långsiktigt samarbete med ett bolag i Balder-koncernen. Det här är en affär som vi arbetat fram under en längre tid och som, utöver att den knyter en ny stark allians, också innebär bra ordervolym för vår entreprenadverksamhet under en tid framöver. Detta är helt strategiskt rätt utifrån vår affärsidé om att utveckla, sälja och bygga fastigheter, säger Ola Serneke, VD och koncernchef för Serneke Group.
 

- Trenum fokuserar på att bygga och förvärva nyproducerade hyresrätter. Affären med Serneke passar väl in i den strategin då Serneke, med sina koncepthus, har utvecklat en produkt som uppfyller hyresrättens krav på yteffektivitet utan att ge avkall på arkitektur och kvalitet, säger Marcus Hansson, VD på Trenum.

Produktionsstart för de första projekten är beräknad till första kvartalet 2020 och under 2023 beräknas samtliga lägenheter stå klara. Ordervolymerna för de olika entreprenaduppdragen orderbokförs löpande under motsvarande period, i takt med produktionsstarter.

Totalt har affären ett underliggande fastighetsvärde på cirka 1,8 miljarder kronor, inklusive investeringsbidrag. Transaktionen har en positiv likviditetseffekt i det fjärde kvartalet på cirka 95 miljoner kronor samt en positiv initial resultatpåverkan om cirka 60 miljoner kronor. 

Patrik Lindström

  • Vice VD, Serneke Invest & VD, Karlastaden
  • Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
  • 031-712 97 42

Johan Live

  • Kommunikationschef
  • Karlavagnstorget 2B, 417 50 Göteborg
  • 0768-68 11 37

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden