Serneke säljer Regionens Hus i Skövde till Hemsö

2015-12-21

I juni blev det klart att det är Serneke som utvecklar och bygger nya Regionens Hus i Skövde. Nu har Serneke sålt fastigheten vidare till Hemsö för ett underliggande fastighetsvärde om 200 miljoner kronor. 

- Vi är väldigt glada över att Hemsö ser de unika värdena i de produkter vi tar fram till marknaden. Detta projekt har präglats av nära samarbete mellan samtliga våra affärsenheter Projektutveckling, Anläggning och Bygg. Det är precis på detta sätt, som vi ska använda vårt nytänkande och kompletta erbjudande. Regionens Hus i Skövde kommer att bli Skövdes bästa och mest moderna kontorshus när det står klart 2018, säger Ola Serneke, VD Serneke Group.

Regionens Hus kommer att uppföras i direkt anslutning till centralstationen i Skövde och kommer att inrymma 360 arbetsplatser, reception, mötesrum och gemensamma ytor som disponeras av hyresgästen Västra Götalandsregionen. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om ca 7300 kvadratmeter.

- Fastigheten har ett attraktivt läge och med Västra Götalandsregionen som långsiktig hyresgäst utgör den ett värdefullt komplement till Hemsös fastighetsportfölj, säger Per Berggren, VD Hemsö.

Hemsö tillträder fastigheten omgående. Newsec har varit säljarens rådgivare i affärerna.

För mer information, kontakta:

Ola Serneke, VD
Tel: +46 706 243990
ola.serneke@serneke.se

Ingrid Östhols, Investor Relations
Tel: +46 721 810867
ingrid.osthols@serneke.se

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning och projektutveckling med cirka 700 anställda. Genom att tänka nytt driver vi utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Verksamheten har en god fördelning mellan offentliga och kommersiella uppdrag, vilket är en styrka över konjunkturcykler.

Ladda ner artikel

Ladda ner

Nyheter

Börsmeddelanden